Viziunea scolii

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” va fi o instituție de învățământ recunoscută la nivel local, național şi international pentru contribuția majoră la formarea tinerilor, în mod deosebit în domeniile tehnic şi economic

Misiunea scolii

Misiunea Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” este să ofere o educație fiecărui elev care să-i dea posibilitatea să urmeze învățământul superior la cele mai înalte standarde academice şi să dobândească aptitudinile, cunoştințele şi deprinderile profesionale specifice domeniului de pregătire.

Calitatea formării profesionale și a educației furnizate de către Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, competenţele cheie şi valorile asimilate dau posibilitatea tinerilor să devină capabili să desfășoare în viitor o activitate care le va asigura independența economică. De asemenea, ei vor beneficia de o inserție rapidă și adaptată ofertei de pe piața muncii, în context local, national și european şi vor participa activ şi onest la viața „cetății” în calitate de cetățean european, în spiritul toleranței și respectului pentru ceilalți semeni.

Vezi site anterior

Noutăți:

Noutăți: