Formare profesională în context european

Proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic, acțiunea KA102, domeniul VET
Nr. Ref. 2020-1-RO01-KA102-078942

Proiectul se adresează elevilor din domeniul Economic și
are ca scop formarea profesională inițială a acestora prin participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 3 săptămâni în companii din Spania și Portugalia.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 1.09.2020—31.08.2022

OBIECTIVE GENERALE

PARTENERI

ACTIVITATI


PARTICIPANTI:


REZULTATE AȘTEPTATE: