Formare profesională în context european

Proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic, acțiunea KA102, domeniul VET Nr. Ref. 2020-1-RO01-KA102-078942 Proiectul se adresează elevilor din domeniul Economic și are ca scop formarea profesională inițială a acestora prin participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 3 săptămâni în companii din Spania și Portugalia.

Read more

Turn Off Bullying!

ProiectErasmus+ de mobilitate școlară , acțiunea KA1 Nr. Ref. 2019-1-RO01-KA101-062332 Proiectul se adresează cadrelor didactice și are ca scop formarea acestora în prevenirea și combaterea bullyingului în mediul școlar, prin participarea la cursuri de formare în străinătate

Read more

Mai puțin stress, mai mult success! - Gestionarea stresului în mediul școlar

Proiect Erasmus+ de mobilitate școlară, acțiunea KA1 Nr. Ref. 2017-1-RO01-KA101-036220. Proiectul se adresează cadrelor didactice și are ca scop formarea acestora în prevenirea și gestionarea stresului în mediul școlar, prin participarea la cursuri de formare în străinătate.

Read more

Azi elevi, mâine buni profesioniști prin experiențe de învățare europene

Proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic, acțiunea KA102, domeniul VET Nr. Ref. 2017-1-RO01-KA102-03 6227
Proiectul se adresează elevilor din domeniul Economic și Tehnic și are ca scop formarea profesională inițială a acestora prin participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 3 săptămâni în companii din Granada, Spania.

Read more

BEST - Bridges in Europe for Students Training

Proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul învățământului profesional și tehnic, acțiunea KA102, domeniul VET Nr. Ref. 2016-1-RO01-KA102-023937
Proiectul se adresează elevilor din domeniul Economic și are ca scop formarea profesională inițială a acestora prin participarea la stagii de pregătire practică cu durata de 3 săptămâni în companii din Spania.

Read more

Să învăţăm cum să-i motivăm!

Proiect Erasmus+ de mobilitate școlară, acțiunea KA1 Nr. Ref. 2017-1-RO01-KA101-036220. Proiectul se adresează cadrelor didactice și are ca scop formarea acestora în prevenirea și gestionarea stresului în mediul școlar, prin participarea la cursuri de formare în străinătate.

Read more